Kilpailutoiminta ja seuran tuki


TamVU:n ja SOTUL:in toimintaan osallistuminen edellyttää seuran jäsenyyttä.


Seuran jäsen voi osallistua SOTUL:in mestaruuskilpailuihin ja tapahtumiin.

Jäsen ilmoittautuu omatoimisesti ja hoitaa itse mahdollisen osallistumismaksun kilpailukutsun tai järjestäjän antamien ohjeiden mukaan.


Seuran tuki

Seura voi tukea jäseniään omien sekä SOTUL:in mestaruuskilpailujen osallistumismaksuissa joko kokonaan tai osittain.

- Tukea ei normaalisti makseta kilpailumatkaan liittyviin matkustamiskuluihin, majoitukseen tai ruokailuihin.


Seura voi tukea jäseniään SOTUL:in tapahtumien osallistumismaksuissa joko kokonaan tai osittain.

- Tukea ei normaalisti makseta erillisiin, henkilökohtaisiin tapahtumaan osallistumisesta aiheutuviin matkustamiskuluihin, majoitukseen tai ruokailuihin.

- Edellä mainituilla ei tarkoiteta tapahtuman osallistumismaksuun sisältyviä palveluita, vaan muita kuin tapahtuman osallistumismaksuun kuuluvia kustannuksia, kuten matkustamiskustannukset kotoa tapahtuman aloituspaikalle, mahdolliset ylimääräiset ruokailut tai majoittuminen.


Luonnollisesti jäsen voi aina omakustanteisesti osallistua SOTUL:in kisoihin ja tapahtumiin.


Tuettavat kilpailut ja tapahtumat suunnitellaan ja budjetoidaan kullekin toimintavuodelle edellisen vuoden syyskokouksessa. Johtokunta käsittelee tukianomukset syyskokouksen asettamissa budjettiraameissa.


Lähtökohtaisesti seuran tukea tulee anoa ennen kilpailuihin/tapahtumaan ilmoittautumista - muuten jäsenellä ei ole varmaa tietoa onko johtokunta myöntämässä tuen vai ei. Etukäteen sovitun tuen seura maksaa sitten kilpailuun tai tapahtumaan osallistumisesta tehtyä matkalaskua vastaan. Laskun liitteenä tulee olla jäsenen itsensä kirjoittama kilpailu-/matkakertomus sekä tosite suoritetusta osallistumismaksusta.


Kilpailu-/matkakertomuksen vaadittava formaatti on vielä ohjeistamatta, mutta kantava ajatus on tuottaa kertomus, jonka lukeminen voisi innostaa ja madaltaa kynnystä muille jäsenille osallistumaan SOTUL:in kisoihin ja tapahtumiin.


Muita rajoituksia:

Johtokunta työstää parhaillaan seuran tuen ehtoja. Käsittelyssä on mm. seuraavia tukea rajaavia ehtoja, joiden voimaan astumisesta tiedotetaan jäsenistöä erikseen:

  • uuden jäsenen tietyn mittainen karenssiaika ennen kuin tuen saaminen on mahdollista

  • myöhästyneestä jäsenmaksusta jäsenelle tietyn mittainen karenssiaika

  • joukkuelajeissa joukkueen tuen rajaaminen mikäli joukkueessa on ollut henkilöitä joiden jäsenmaksut ovat maksamatta tai eivät ole jäseniä laisinkaan

Näillä rajoituksilla on tarkoitus pyrkiä ohjaamaan jäsenistöä hoitamaan jäsenyytensä vaatimat velvoitteet ajallaan. Lisäksi säästetään rahastonhoitajan resursseja, kun myöhässä olevien jäsenmaksujen karhuamiseen ei tarvitse käyttää aikaa ja intoa.