Liittyminen ja jäsenyysJäsenmaksu on 5 EUR/henkilö ja 10€ koko perhe.

Liittymismaksua ei peritä.


TAMVUn varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen

 • varuskunnassa asuva tai palveleva sotilashenkilö

 • evp-henkilö

 • työsuhteessa varuskuntaan oleva henkilö

 • em. henkilöiden perheenjäsen ja

 • seuran toiminta-alueella palveleva varusmies. Palveluksessa olevat varusmiehet ovat automaattisesti TAMVU:n jäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi ottamisesta päättää seuran johtokunta.

Liittyminen tapahtuu lähettämälle puheenjohtajalle (puheenjohtaja@tamvu.org) ja sihteerille (sihteeri@tamvu.org) seuraavat tiedot:

 • arvo

 • nimi

 • syntymäaika

 • kotiosoite

 • puhelin (suositellaan käytettäväksi ns. siviilipuhelinnumeroa*)

 • sähköpostiosoite (suositellaan käytettäväksi ns. siviilisähköpostiosoitetta*)

 • joukko-osasto ja alayksikkö (tai evp/perheenjäsen)

Lisäksi seuran täsmätiedotusta varten pyydetään tietoa minkä jaoston toimintaan olisit halukas osallistumaan, sekä muut urheilulajit joita olisit halukas harrastamaan seuran ja/tai SOTUL:in piirissä.

* Pv:n eettisten ohjeiden mukaan harrastustoiminnassa ei tulisi käyttää mil.fi-sähköpostia, sama pätee puhelinnumeroon


Jäseneksi hyväksytylle johtokunta lähettää ohjeet jatkotoimenpiteistä.


Ja muistathan myös tulevaisuudessa ilmoittaa yhteystiedoissasi tapahtuneista muutoksista!


Jäsenyydestä eroaminen:

Mikäli et halua enää olla seuran jäsen, pyydämme että ilmoitat siitä selväkielisesti johtokunnalle (puheenjohtaja@tamvu.org ja sihteeri@tamvu.org). Jäsenmaksulaskun maksamatta jättäminen ei ole korrekti tapa pyrkiä eroon seuran jäsenyydestä, koskapa henkilö on periaatteessa yhdistyksen jäsen niin kauan kunnes hän itse ilmoittaa eroamisestaan.

Eroamisesta ilmoittaminen on pieni vaiva sinulle, mutta säästää seuran rahastonhoitajalta ja sihteeriltä paljon karhukirjeiden lähettelyyn ja jäsenrekisterin sekä sähköpostilistojen kanssa arpomiseen käytettyä aikaa ja vaivaa.